Whistleblowing – Zmeny v Zákonníku práce

08.02.2018 | Bratislava | 79EUR

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2015 súvisiace s opatreniami pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Táto zmena sa týka povinnosti zamestnávateľa zaoberať sa s podnetom zamestnanca. Školenie je určené pre manažérov, personalistov, riadiacich pracovníkov. Súčasťou kurzu sú aj praktické príklady.

Obsah:
1. Základné pojmy súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti
2. Povinnosť zamestnávateľa a orgánu verejnej moci vytvoriť vnútorný systém, termín a sankcie za nesplnenie povinnosti
3. Ochrana podávateľa podnetu
4. Štátna podpora prevencie protispoločenskej činnosti
5. Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2015

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška

Cena: 79€ / 1 osoba

Miesto konania – Bratislava

Rezervačný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Tel.číslo (povinné)

Adresa (povinné)

Počet miest (rezervácií)

 Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Všeobecné obchodné podmienky som čítal, všetkému som porozumel, svojim súhlasom to potvrdzujem. Detaily

Pridaj komentár

greece-leads-eu-in-wage-cuts.w_hrMETZ-leadership-conference2