Ochrana osobných údajov, návod ako vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu

22.02.2018 | Bratislava | 99EUR

Zákon o ochrane osobných údajov  122/2013 Z .z.  ustanovuje bezpečnostné opatrenia na spracúvanie  osobných údajov.

Na seminári sa oboznámite s postupom vypracovania bezpečnostného projektu, jeho obsahom a náležitosťami, o povinnosti vypracovania zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Ochrana osobných údajov a s ňou spojený seminár má nasledovný priebeh.

Obsah:

  • Dotknutá osoba
  • Prevádzkovateľ
  • Sprostredkovateľ
  • Likvidácia osobných údajov
  • Zodpovedná osoba
  • Registrácia a evidencia informačných systémov
  • Bezpečnostné opatrenia

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška

Cena: 99€ / 1 osoba

Miesto konania – Bratislava

Rezervačný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Tel.číslo (povinné)

Adresa (povinné)

Počet miest (rezervácií)

 Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Všeobecné obchodné podmienky som čítal, všetkému som porozumel, svojim súhlasom to potvrdzujem. Detaily

Pridaj komentár

METZ-leadership-conference2personal