4. ročník konferencie Mediat.

CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA  – MEDIÁCIA, OMBUDSMAN V PRACOVNOM PROSTREDÍ

– 15.3. Bratislava | 4.4. Košice | 16.5. Banská bystrica

Konferencia je určená pre stredný, vrcholový manažment, školy, verejnú správu, organizácie, personalistov, atď.

Na konferencii sa dozviete ako využiť inštitút ombudsman, v čom je pre nás výhodou, čo nám môže priniesť z pohľadu biznisu. Ako sa dá využiť mediácia v obchodnom styku, vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec. To všetko nám prinesie zníženie nákladov, zvýšenie efektivity, rozvoja, zníženie fluktuácie, zlepšenie komunikácie, optimálne pracovné prostredie.

Obsah:

  • Efektivita, integračný proces, development –  presvedčí aj tých najnáročnejších.
  • Ombudsman –  nielen zamestnanecký benefit,
  • Dozviete sa do čoho a prečo investovať,
  • Budete mať priestor  na diskusiu s osobnosťami  biznisu.

 

“Mojou prácou nie je byť dobrý na ľudí, mojou prácou je urobiť ich lepšími.” (Steve Jobs – Apple)

 

Pozitívne ohlasy na Tretí ročník celoslovenskej konferencie Mediácia, Ombudsman v pracovnom prostredí, ktorá sa konala v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, potvrdzujú, že táto konferencia prebehla úspešne. Ďakujeme.

 

Tlačová správa 

Mnohí sa domnievajú, že pracovné právo je oblasť zaujímavá len pre zamestnaných. Pravdou však je opak- dnes nemá nikto pracovnú pozíciu istú, a preto je nevyhnutné mať prehľad vo svojich právach a povinnostiach.

Pracovnoprávne vzťahy a pracovné právo ako samostatné právne odvetvie sa bytostne dotýka každodenných problémov všetkých ekonomicky činných osôb.

Problémy zamestnávateľov nie sú o nič menšie. Zákonník práce kladie mnoho prekážok aj tým, ktorí prácu ponúkajú.

Či už ste v postavení zamestnávateľa alebo zamestnanca, táto konferencia je pre všetkých.

Mediácia v pracovnom prostredí nám pomáha nielen zlepšovať pracovné prostredie, ale zároveň zabezpečovať lepšie komunikačné kanály medzi zamestnávateľom a zamestnancom, hovorí  

CEO  Mediatu, Tatiana Chanečková, organizátorka konferecie, mediátorka.

Konferencie sa zúčastnili   nielen  slovenskí a zahraniční zamestnávatelia rôznych odvetví, verejná  ale aj široká verejnosť vrátane živnostníkov.

Konferencia sa venovala témam, ktoré priamo súviseli so skúsenosťami mediácie, alternatívnych riešení sporov, najmä  v pracovnom prostredí, spôsobom využitia inštitútu mediácie, ombudsman, ako aj pomoc pri znižovaní sporov.

Prednášky a panelové diskusie boli špecifické formy mediácie, zamerané na medzigeneračnú a interkultúrnu mediáciu, riešenie problémov, cezhraničná mediácia v pracovnom prostredí.

Prínosom tejto konferencie bolo pre mnohých  z nás, spoznanie možností využitia mediácie, riešenia sporov, ktoré vo väčšine prípadov vznikajú z praktických aspektov, ako sú jazyková bariéra, poznanie kultúry hovorí Paul Friborg, Chairman and CEO for ContiGroup Companies. Odkedy sme začali využívať tento inštitút, ktorý nám zabezpečuje  „ MEDIAT“ znížila sa nám fluktuácia, zvýšila efektivita, tvrdí  Jeff Imelt, Chairman and CEO of General Electric

Mediácia prispieva ku konštruktívnemu urovnaniu sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi , podnikmi, efektívnemu využitia času, a zlepšeniu vzťahov,  aj o tom bola konferencia. Bolo to pre nás naozaj veľkým prínosom, hovorí zástupca strojárskych podnikov na Slovensku.

Táto konferencia mi priniesla praktickú hodnotu, inováciu, inšpiráciu rásť. Bol vytvorený priestor pre všetkých účastníkov, a nebolo ich málo, kde sa mohli podeliť o svoje skúsenosti. Konferencie sú rozdielne a špecifické, a táto bola naozaj výnimočná. Wehang Fang, National Tajpjei,

Priateľská atmosféra, profesionálni  speakeri, maximum informácii a inšpirácii. Táto konferencia splnila požadovaný efekt.  Tešíme sa na 4. ročník.

Rezervačný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Tel.číslo (povinné)

Adresa (povinné)

Miesto a dátum konania (povinné)

Počet miest (rezervácií)

 Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Všeobecné obchodné podmienky som čítal, všetkému som porozumel, svojim súhlasom to potvrdzujem. Detaily

Pridaj komentár

personal